Actief en snel Duits leren

informele gesprekken oefenen

de "naamvallen" ervaren en toepassen

een bedrijfspitch voorbereiden

voorzetsels trainen

typische fouten afleren